img分享:
 • English
 •     |    
 • 0519-83637318
 •     |    
 • wangyong@cn-jingli.com
 •   、  
 • sanyuan8325@163.com
    首页 > 荣誉资质
  荣誉资质
  无铅焊锡丝专利证书 无铅焊锡丝对焊机 锡铅焊锡丝拉丝机
  锡铅焊锡丝收线机 巴氏合金丝校直机 巴氏合金丝成型机
  巴氏合金丝 巴氏合金丝 巴氏合金丝
  计量合格证书

  高新技术产品认定证书

  高新技术产品认定证书

  巴氏合金丝

  无铅焊锡条认定证书

  咨询内容 *
  姓名 *
  电话 *
  邮箱
  请输入验证码 *
   
  联系我们  |  
 • 地址:常州市邹区镇戴庄工业园

 • 电话:0519-83637318

 • 传真:0519-83636861

 • 邮箱: wangyong@cn-jingli.com; sanyuan8325@163.com
 • 手机站二维码address